پلیس می گوید یک دختر نوجوان واشنگتن در حالی که سوار ماشین می شد به ضرب گلوله کشته شد


جدیداکنون می توانید به مقالات فاکس نیوز گوش دهید!

به گفته پلیس، یک دختر ۱۴ ساله بعد از ظهر چهارشنبه در تاکوما، واشنگتن در حالی که سوار یک ماشین بود، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

پلیس تاکوما گفت که نوجوانان داخل خودرویی در نزدیکی منطقه ۱۹ و مارتین لوتر کینگ جونیور در محله هیل تاپ بودند که شخصی به سمت آنها شلیک کرد.

صحنه جنایت تیراندازی در تاکوما، واشنگتن.

صحنه جنایت تیراندازی در تاکوما، واشنگتن.
(اداره پلیس تاکوما)

به گفته پلیس، قربانی به سمت بلوک ۱۹۰۰ اینزورث جنوبی رفت و در آنجا کمک های پزشکی درخواست شد، اما دختر نوجوان در صحنه جان باخت.