ملکه الیزابت در طول سالها


ملکه الیزابت دوم، شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبورگ، سوفی، کنتس وسکس، جیمز، ویسکونت سورن و بانو لوئیز ویندزور در مراسم ۹۰ سالگی ملکه در مرکز خرید در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۶ در لندن، انگلستان، شرکت کردند.

ادامه مطلب