شماره های قرعه کشی گرجستان چهارشنبه ۱۷ مرداد


جدیداکنون می توانید به مقالات فاکس نیوز گوش دهید!

این قرعه کشی های گرجستان چهارشنبه قرعه کشی شد:

نقدی ۳ عصر: ۳-۷-۲

نقدی ۳ ظهر: ۸-۰-۵

نقدی ۳ شب: ۲-۳-۵

قرعه کشی MEGA MILLIONS: برندگان می توانند در این ایالت ها ناشناس بمانند

نقدی ۴ عصر: ۱-۳-۰-۸

نقدی ۴ ظهر: ۳-۳-۹-۹

نقدی ۴ شب: ۰-۸-۷-۰

Cash4Life: ۳۱-۳۳-۳۹-۴۸-۵۳, توپ نقدی: ۳

فانتزی ۵: ۰۴-۱۵-۳۱-۳۶-۳۷

جکپات تخمینی پاوربال 80،000،000 دلار است.

جکپات تخمینی پاوربال ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار است.

برنده شدن در قرعه کشی: برکت برای برخی، نفرین برای دیگران

جکپات تخمینی: ۱۲۵۰۰۰ دلار

گرجستان پنج عصر: ۶-۹-۴-۵-۱

گرجستان پنج ظهر: ۱-۱-۸-۷-۶

جکپات تخمینی Mega Millions: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰

برنده جکپات مگا میلیونی می تواند ناشناس باقی بماند

پاوربال: ۲۳-۲۸-۴۱-۵۰-۵۵, پاوربال: ۲۴، پاور پلی: ۲

جکپات تخمینی: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار